Erik Visser, beeldend kunstenaar en Meester schilderen. (CNS te Zwolle1968) Geboren 1947 te Wassenaar. Kleurendeskundige met Liefde voor Wijsheid en Waarheid. Van 1986 - 2012 wonend in Zuid-Frankrijk. Sinds 2013 wonend in Driebergen NL. Uitvinder en ontwerper van de Tool; het EGO-DNA.ID, dat het individuele basiskarakter (aanleg/talenten) in kleur duid als deel van het kleurenspectrum. Erik Visser is voorzitter van Stichting Inderdaad, die met de website www.karaktersinkleur.nl ook eigenaresse is van het ARTWORK van Erik Visser.